Op 27 mei j.l. was een groep leden van de vereniging uit Hendrik-Ido-Ambacht bij ons op hokbezoek. In totaal 10 mensen waren naar Dronten gekomen werden begeleid door enkele van onze leden.

KDS had een leuk programma samengesteld en de weergoden hadden ons voorzien van voortreffelijk weer.

Het bezoek begon met ontvangst met koffie en heerlijke taart bij Frans en Mineke. Ook kregen natuurlijk de Duitse hangoren van Frans de nodige aandacht. Vervolgens ging de reis naar een andere buitenweg van Dronten, en wel naar Aris Appel. Aris fokt al jaren in alle bescheidenheid Bielefelder krielen, en op zijn erf heeft hij een fantastische volière met veel verschillende sier- en watervogels. Iedereen genoot van alles wat er te zien was! Er gingen zelfs mensen aan de haal met zaad van lupine om die thuis weer verder te kunnen kweken.

De lunch werd genoten op basisschool ‘Aan Boord’ waar Ada Tiemes de scepter zwaait. Soep en broodjes, met veel liefde en aandacht bereid en met inbreng van de gehele familie.

’s Middags stond een bezoek aan de kleurdwergen van Martin Kok op het programma. Vragen stond vrij, en Martin wist er genoeg over te vertellen. Ook de sierduiven kwamen nog kort aan bod.

De afsluiting van de dag was bij Harry en Ank Schrama. Het programma was: kippen en (fruitboom-)kwekerij. Onder veel belangstelling kwam eerst het verhaal van de kwekerij aan de orde; wat zijn appel-onderstammen, hoe teel je die en wat voor eigenschappen kunnen ze herbergen (en waar gebruik je ze voor??). Vervolgens een bezoek aan de kas waar veel jong plantmateriaal te zien was. En daarna de kippen. Eindelijk! De mooie rennen zaten vol met herenhoenders, ofwel Nederlandse Uilebaarden. Uitgebreid werd ingegaan op de fokkerij van dit zeldzame hoenderras, en de herintroductie van de moorkoppen in dit ras. Zeker een geweldige uitdaging voor Harry om het ras in stand te houden en te verbeteren.

Een afsluiting zonder afsluitende borrel is geen afsluiting: borrel/fris en hapjes werden genoten op het mooie terras. Het was een geweldige dag voor alle aanwezigen.

Uiteraard willen we ook de fokkers die bezocht zijn, bedanken voor hun inzet en voor alles wat we bij hen hebben kunnen bewonderen.

Cees van der Wel

 

Bij deze een impressie van deze avond.

Helaas mochten de hoenders niet aanwezig zijn in verband met de nog steeds heersende Vogelgriep.

 

   

 

    

 

   

 

  

Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van uw dieren. U moet zich houden aan regels voor huisvesting en verzorging. Dierenmishandeling en verwaarlozing zijn verboden. Dit is ook zo als u bedrijfsmatig huisdieren opvangt, fokt, aflevert en verhandelt. Het gaat om zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen. De regels waar houders zich dan aan moeten houden staan in het Besluit houders van dieren. Dit besluit valt onder de Wet dieren. Het besluit is in werking getreden op 1 juli 2014 en vervangt onder andere het Honden- en kattenbesluit dat alleen over honden en katten ging.

 

Helaas was het begrip ‘mannelijk dieren’ dit jaar slechts beperkt tot de konijnen. Van de hoenders waren zo weinig inschrijvingen dat daar geen keurmeester voor kon worden uitgenodigd. Konijnen waren er echter voldoende.

De keuring van de konijnen werd dit jaar eens op een andere wijze dan in het verleden aangepakt. Op voorspraak van Hannes van der Steeg, die weer was uitgenodigd voor het nodige commentaar bij de dieren, werd een lekenkeuring opgezet waar alle aanwezigen aan deel konden/moesten nemen.

Zeer onlangs is er door het ministerie een zgn. positieflijst gepubliceerd voor zoogdieren (‘huisdierenlijst’). Deze lijst is per 1 februari jl. van kracht geworden. De lijst is nog niet compleet en zal in de toekomst worden uitgebreid.

Het betreft een lijst van diersoorten die gehouden kunnen worden zonder specifieke houderijvoorschriften, diersoorten die gehouden kunnen worden onder specifieke houderijvoorschriften, en diersoorten die niet als huisdier gehouden kunnen worden.