Helaas was het begrip ‘mannelijk dieren’ dit jaar slechts beperkt tot de konijnen. Van de hoenders waren zo weinig inschrijvingen dat daar geen keurmeester voor kon worden uitgenodigd. Konijnen waren er echter voldoende.

De keuring van de konijnen werd dit jaar eens op een andere wijze dan in het verleden aangepakt. Op voorspraak van Hannes van der Steeg, die weer was uitgenodigd voor het nodige commentaar bij de dieren, werd een lekenkeuring opgezet waar alle aanwezigen aan deel konden/moesten nemen.

Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van uw dieren. U moet zich houden aan regels voor huisvesting en verzorging. Dierenmishandeling en verwaarlozing zijn verboden. Dit is ook zo als u bedrijfsmatig huisdieren opvangt, fokt, aflevert en verhandelt. Het gaat om zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen. De regels waar houders zich dan aan moeten houden staan in het Besluit houders van dieren. Dit besluit valt onder de Wet dieren. Het besluit is in werking getreden op 1 juli 2014 en vervangt onder andere het Honden- en kattenbesluit dat alleen over honden en katten ging.

Zeer onlangs is er door het ministerie een zgn. positieflijst gepubliceerd voor zoogdieren (‘huisdierenlijst’). Deze lijst is per 1 februari jl. van kracht geworden. De lijst is nog niet compleet en zal in de toekomst worden uitgebreid.

Het betreft een lijst van diersoorten die gehouden kunnen worden zonder specifieke houderijvoorschriften, diersoorten die gehouden kunnen worden onder specifieke houderijvoorschriften, en diersoorten die niet als huisdier gehouden kunnen worden.