De kleindierensport is in drie lagen georganiseerd.

Landelijk

Er bestaan nog twee bonden: de KLN en de NBS.
Verder is er het FB (facilitair bureau) wat de tentoonbstellingszaken voor beide bonden behartigt.
Ook enkele tentoonstellingsorganisaties vallen rechtstreeks onder de KLN respectievelijk de NBS, omdat deze als enig doel hebben; het organiseren van een tentoonstelling.

Provinciaal

Enkele delen van provincies zijn met andere provincies samengevoegd tot één provincale afdeling.
Onze vereniging valt onder de provinciale afdeling Gelderland.

Plaatselijk

Elke bond heeft een keurmeestersvereniging en onder elke bond vallen de speciaalclubs van rassen die behoren tot die bond.
De KLN is in elke provincie vertegenwoordigd door een provinciale afdeling.

De plaatselijke verenigingen vallen onder de provinciale afdelingen van hun provincie.