Binnen de kleindierensport zijn er verschillende soorten verenigingen.
Allereerst hebben we de plaatselijke of regionale kleindierensportverenigingen waarvan onze vereniging er één van is.

Het ledenbestand van deze verenigingen bestaat uit fokkers van dieren uitmeerdere diergroepen, dit kunnen fokkers zijn van hoenders, dwerghoenders, konijnen, cavia's, kleine knagers, sier- en watervogels of sierduiven.
Ook kan het zijn dat fokkers van één diergroep zich hebben verenigd, zo zijn er dus ook enkel konijnenverenigingen, pluimveeverenigingen enz.

Welke diergroepen er binnen een club ook aanwezig zijn, alle clubs hebben als doel de belangen te behartigen van hun leden en de door hen gefokte dieren. Door tentoonstellingen te organiseren zal geprobeerd worden om onze, zo mooie, hobby ook aan het publiek te tonen en bekend te maken.

Buiten de boven genoemde verenigingen zijn er ook nog de zogenaamde speciaalclubs.
Deze clubs zijn gespecialiseerd in één of enkele rassen. De speciaalclub zet zich met name in voor de belangen van het ras welke zij vertegenwoordigen.

De clubs hebben ook inspraak in het wijzigen of opstellen van de standaardeisen voor bestaande en nieuwe rassen of kleurslagen van hun clubras(sen). De eindbeslissing hiervan wordt echter altijd genomen door de standaardcommissie van de bond waar deze dieren onder vallen. Ook hebben zij in hun ledenbestand diverse keurmeesters die met name gespecialiseerd zijn in het keuren van deze clubrassen.
Deze speciaalclubs organiseren voor hun leden de zogenaamde fokkersdagen, eigenlijk een soort eendaagse tentoonstelling welke heel leerzaam en gezellig zijn.