De Kleindierensportvereniging Oostelijk Flevoland is opgericht op 15 november 1962 en is een gezellige en actieve vereniging, met momenteel ongeveer 100 leden.
Ruim de helft van hen is actief fokker en zenden hun dieren in op de Jongdierendag en de Flevoshow, de tentoonstellingen die wij jaarlijks organiseren. Veel leden van onze vereniging sturen ook dieren in op andere tentoonstellingen, waaronder vaak ook de diverse Nationale Shows.

Verder zijn er ook veel leden die slechts enkele dieren hebben en met hun dieren niet of nauwelijks fokken of naar een tentoonstelling gaan. Ook hen waarderen we zeer, met hun lidmaatschap en het betalen van de daaraan gekoppelde contributie zijn zij een belangrijke financiële steun voor onze vereniging.
Dus, ook als u geen of een enkel diertje hebt, bent u hartelijk welkom. Uiteraard wordt u dan op de hoogte gehouden van het wel en wee van onze club door middel van ons clubblad en bent u van harte welkom op onze shows en vergaderingen.


De K.D.S organiseert jaarlijks ongeveer 6 ledenvergaderingen. Eén daarvan is de jaarvergadering die plaats vindt in februari. Op deze vergaderingen wordt allereerst de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging, de bonden en andere aanverwante nieuwtjes besproken. Daarnaast vinden er regelmatig dierbesprekingen plaats of worden er lezingen gehouden. Ook hebben we op deze avonden wel eens een lekenkeuring, een rammenkeuring of draaien we gewoon een gezellige bingo met leuke prijsjes.


Ongeveer een week voor de geplande vergadering ontvangt u een clubblad met daarin hiervoor de uitnodiging en de agenda van de punten die dan besproken worden. In dit clubblad staan eveneens verschillende artikelen die met onze liefhebberij te maken hebben.
Ook leden die een leuk artikeltje hebben krijgen de mogelijkheid om dit te plaatsen in ons clubblad of op de internetsite, graag zelfs. Verder staan er diverse advertenties in van bedrijven die onze vereniging hiermee financieel steunen.


De hokbezoeken, die in het voorjaar worden georganiseerd, zijn altijd heel gezellig. Meestal brengen we één keer per jaar een bezoek aan een andere vereniging ergens in het land en bezoeken we met onze leden een aantal fokkers van deze vereniging. Vaak zijn deze dagen geheel verzorgd en komen we, wat de inwendige mens betreft, dan ook niets te kort.
Soms wordt een kleine bijdrage in de kosten door hen gevraagd, maar dat is zeer minimaal en wordt betaald door onze penningmeester.
Ook is het mogelijk dat we een verzoek van een vereniging of ze bij ons op hokbezoek mogen komen. Dit gebeurt dan ook en is ook zeker zo gezellig.

Ook de hokbezoeken bij en door onze eigen clubleden zijn, al is dat vaak wat kleinschaliger, ook heel gezellig.
Zo leer je elkaar ook eens op een andere manier kennen en steek je ook nog wat van elkaar op, een mens is nooit te oud om te leren.